ต้อนรับนักกอล์ฟ ต้อนรับการกลับมาเปิดประเทศอย่างอบอุ่น

ต้อนรับนักกอล์ฟ เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน กลุ่มนักสวิงจาก เกาหลีใต้ ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายธเนศวร์เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.

นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ รวมถึงผู้แทนจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นักกอล์ฟไทยเจ๋ง

ต้อนรับนักกอล์ฟ

พร้อมด้วย สมาคมร้านอาหาร ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ของสายการบินเจจู แอร์ บินตรงจากสนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับการกลับมา เปิดประเทศอย่างอบอุ่น และประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สีฟ้า เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในระยะที่1 ได้ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน เส้นทางอินชอน – เชียงใหม่ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 22.30 น.

นำคณะนักท่องเที่ยว กลุ่มกอล์ฟชาวเกาหลีใต้ เดินทางเข้าราชอาณาจักร ภายใต้รูปแบบ จำนวน 83 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบ ในกีฬากอล์ฟและมนต์สเน่ห์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับนักกอล์ฟ

อีกทั้งเป็นช่วงที่นักสวิง ชาวเกาหลีใต้นิยมตีกอล์ฟ ในต่างประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ของประเทศ โดยมีการต้อนรับ ด้วยอุโมงค์น้ำ ซึ่งคณะฯ จะเดินทางมาเล่นกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟอาทิตยาเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน โดยจะเข้ารับ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการสาธารณสุข และจะอยู่เล่นกอล์ฟพร้อมทั้งท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน และใกล้เคียง ก่อนเดินทางกลับในสัปดาห์ถัดไป

ด้วยความร่วมมือระหว่างสายการบิน และสนามกอล์ฟอาทิตยาเชียงใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟชาวเกาหลี เดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ บินตรงเข้าสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ในทุก ๆ สัปดาห์ รวม 6 เที่ยวบิน เพื่อเล่นกอล์ฟ และท่องเที่ยว รวมความจุผู้ โดยสารมากกว่า 1,000 คน

 

เป็นพื้นที่สีฟ้าเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในระยะที่1

หลังจากนี้จะมีเที่ยวบินอื่น ๆ ทยอยบินตรง จากอินชอนเข้าเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่องประมาณ 55 เที่ยวบิน จำนวนความจุผู้โดยสาร 12,510 ที่นั่ง ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565

ต้อนรับนักกอล์ฟ

กอปรกับการคลาย ข้อจำกัดมาตรการ เดินทางระหว่างประเทศ ของสาธารณรัฐเกาหลี โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ยกเลิกมาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางกลับเข้าประเทศที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม ตามเกณฑ์ ที่กำหนด แต่ยังคงขั้นตอน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว และเชิญชวนนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย

ทั้งนี้ แนวทางการเดินทาง เข้าราชอาณาจักร แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยกลับประเทศ มาจากประเทศหรือพื้นที่ ที่กำหนด 63 ประเทศ ได้รับวัคซีนครบ ตามกำหนดไม่น้อยกว่า 14 วัน พำนักในโรงแรมที่พักมาตรฐานจำนวน 1 คืน เพื่อรอผลการตรวจโควิด-19 เมื่อผลเป็นลบ สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวไม่จำกัดพื้นที่

นักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือคนไทยเดินทางจากประเทศอื่นๆ ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด ต้องเข้ากักตัวพำนัก ในโรงแรมที่พักมาตรฐาน ในพื้นที่สีฟ้า นำร่อง ระยะที่ 1 จำนวน 17 จังหวัด อย่างน้อย 7 วัน ทั่วไทย ต้อนรับนักกอล์ฟ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือคนไทยเดินทาง มาจากทุกประเทศ กรณีรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ และเดินทางทางอากาศ ทางเรือ ต้องกักตัวใน จำนวน 10 วัน และกรณีผู้ที่เดินทาง มาจากทุกประเทศ รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ แต่ต้องการเดินทางเข้าในพื้นที่ ที่ไม่ใช่พื้นที่สีฟ้า จะต้องกักตัวใน จำนวน 7 วัน ข่าวกอล์ฟ