เยี่ยมชมนักกอล์ฟ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวรวมทั้งกีฬา เยี่ยมชมให้กำลังใจนักกอล์ฟที่เข้าร่วมแผนการ ศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ

เยี่ยมชมนักกอล์ฟ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวรวมทั้งกีฬา เยี่ยมชมให้กำลังใจนักกอล์ฟ ที่เข้าร่วมแผนการ ศูนย์บ่มเพาะ นักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมกับเทคโนโลยี กีฬากอล์ฟชั้นสูง

ในสนามกอล์ฟ บลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา พร้อมด้วย แสดงความเชื่อมั่น และมั่นใจว่าศักยภาพ นักกอล์ฟไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยว

และก็กีฬา พร้อมด้วย และนายเขมพล อุ้ยตยะกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬา ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย แล้วก็นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพรวมทั้งกีฬามวย

การกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมของนักกีฬา ที่เข้าร่วมแผนการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นยอด พร้อมทั้งเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง ณ สนามกอล์ฟบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต

โดยมี นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย นายประพันธ์ อัศวอารี ประธานกรรมการ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ รวมทั้งนายป้อมเพ็ชร สารพุทธิ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมต้อนรับ

นายพิพัฒน์ เผยว่า “เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า กีฬากอล์ฟเป็นหนึ่งกีฬาที่นักกีฬาของประเทศไทย มีโอกาสประสบความสำเร็จ ในแข่งขันระดับนานาชาติ จึงได้มอบหมายให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการทำงานร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ แห่งประเทศไทย

เพื่อการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือนักกีฬากอล์ฟ รวมถึงการสร้างโอกาส ในการประสบความสำเร็จ ในแข่งขันกีฬากอล์ฟระดับนานาชาติได้ ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด ส่วนตัวเชื่อเหลือเกินว่า นักกีฬากอล์ฟของประเทศไทย มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก

และสามารถคว้าชัยชนะ ในการแข่งขันระดับโลก ขอให้นักกีฬาขยัน และมีวินัย ในการฝึกซ้อม เพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง สำหรับทำผลงานให้ดีที่สุด เพื่อประเทศชาติต่อไป” ข่าวกอล์ฟ

เยี่ยมชมนักกอล์ฟ

เข้าร่วมแผนการ ศูนย์บ่มเพาะ นักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมกับเทคโนโลยี กีฬากอล์ฟชั้นสูง ในสนามกอล์ฟ บลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต

เยี่ยมชมนักกอล์ฟ นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา กล่าวว่า “ที่ผ่านมาสมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการแข่งขัน ให้มีมาตรฐาน รวมถึงการประสานงาน และทำงานร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการช่วยเหลือนักกีฬาให้มีโอกาสในการฝึกซ้อม และพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเล็งเห็นความสำคัญของ กีฬากอล์ฟ ของประเทศไทย พร้อมสนับสนุน และส่งเสริมกีฬากอล์ฟมาโดยตลอด ซึ่งโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ

พร้อมด้วยเทคโนโลยี กีฬากอล์ฟชั้นสูงครั้งนี้ มีนักกอล์ฟเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน ซึ่งสมาคมฯ เชื่ออย่างยิ่งว่า นักกีฬาที่ผ่านโครงการนี้ จะมีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา โดยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา

และเทคโนโลยีด้านกีฬากอล์ฟมาใช้ เพื่อการฝึกซ้อม และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากอล์ฟ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันทั้ง ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป” สำหรับโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ

พร้อมด้วยเทคโนโลยี กีฬากอล์ฟชั้นสูง ประจำปี 2564 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5-12 กันยายน 2564 ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้มาตรการ ด้านสาธารณสุขของ ศบค. กระทรวงสาธาณสุข และจังหวัดภูเก็ต อย่างเคร่งครัด

โดยมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมให้นักกอล์ฟ มีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันทั้ง ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยการนำหลักการชีวกลศาสตร์ด้าน กีฬากอล์ฟ

เยี่ยมชมนักกอล์ฟ ระบบสถิติเพื่อการฝึกซ้อม กีฬากอล์ฟ วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน กีฬากอล์ฟ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้การฝึกซ้อม สามารถดูข้อมูลของโครงการฯ ผนึกกำลัง